Projekter

Vi arbejder med afprøvning og implementering af velfærdsteknologi i samarbejde med en række kommuner.

Målet er at finde områder, hvor ny teknologi og nye arbejdsgange kan medvirke til at frigive tid og måske samtidig øge kvaliteten for borgeren eller forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte på det sociale område.

I menuen til venstre findes links til information om Socialstyrelsens projekter med velfærdsteknologi. Projekterne har indtil nu primært været rettet mod ældre- og handicapområdet, men vi arbejder på også at udvikle projekter inden for øvrige sociale områder. Desuden kan de allerede afprøvede teknologier og ideer ofte overføres til andre områder.

SOCIALSTYRELSEN