Hvordan får vi teknologien i brug?

Både ledere, medarbejdere og brugere deltog den 30. april på "Implementeringstræf om velfærdsteknologi" i Fredericia.

Dagen satte fokus på, hvordan velfærdsteknologi bedst kan tages i brug på ældre- og handicapområdet. Væsentlige spørgsmål var blandt andet:

  • Hvordan føler borgeren sig bedst hjulpet?
  • Hvad skal der til, hvis velfærdsteknologi skal føre til øget selvhjulpenhed?
  • Hvad gør ny teknologi ved medarbejdernes faglige identitet?
  • Hvad sker der med organisationen?
  • Hvor udbredte er de forskellige teknologier egentlig?

Ud fra forskellige perspektiver præsenterede dagens oplægsholdere erfaringer og anbefalinger til, hvad der skal tages højde for ved indførelse af ny teknologi.

Præsentationer fra oplæg på konferencen:

Linda Bjerg, AspIT

Anders Steensen, AspIT

Rikke Sølvsten Sørensen, Socialstyrelsen

Niels Christian Nickelsen, Århus Universitet

Finn Kensing, Københavns Universitet

Hanne Styrbak og Pia Nørgård, Odense Kommune (workshop medarbejderperspektiv)

Trine Nordborg-Damgaard, Taasingeskolen (workshop projektlederperspektiv)

Opsamling på workshops: 

Workshop medarbejderperspektiv

Workshop personalelederperspektiv

Workshop projektlederperspektiv

Workshop borgerperspektiv

Kontakt
Fuldmægtig Lise Skov Pedersen, tlf. 72 42 39 81

SOCIALSTYRELSEN