Forside Om os

Hvad er Unges Misbrug?

Unges Misbrug – et tilbud fra Socialstyrelsen.

Unges Misbrug er et informationscenter, der blev oprettet i efteråret 2008. Centret er forankret i Socialstyrelsens Udsatteenhed under ledelse af Henriette Zeeberg, konstitueret chef for Udsatteenheden og faglig leder for fagområde 'eksklusion'.

Centret er et af 16 initiativer under regeringens strategi "Lige muligheder", hvis mål er at yde ekstra indsatser for børn og unge, der har fået en skæv start i livet.

Indsatserne sætter fokus på at styrke udsatte børn og unges personlige ressourcer, så de i højere grad kan udnytte tilværelsens muligheder - få en uddannelse, have venner og begå sig socialt. Centret er finansieret af satspuljemidler.

 

Få mere at vide

Projektbeskrivelse for Unges Misbrug
Læs projektbeskrivelsen for Unges Misbrug. (PDF - 219KB).