Forside Love og regler Sammenhæng mellem §101 og §50

Sammenhæng mellem §101 og §50

Hvis kommunen vurderer, at en ung under 18 år har så massivt og skadende et stofmisbrug, at en hurtig indsats er påkrævet af hensyn til den unges fysiske og psykiske helbred, er kommunen forpligtet til at iværksætte et behandlingstilbud efter Serviceloven. Dette tilbud skal iværksættes inden 14 dage. Bestemmelsen i Serviceloven skærper kommunens pligt til at yde en hurtig hjælp i disse særlige tilfælde, men omfatter ikke, hvilken behandling der skal iværksættes.

Et behandlingstilbud skal iværksættes inden for rammerne af Serviceloven Kap. 11.

Kommunen er forpligtet til at gennemføre en § 50 undersøgelse, som kan afdække om den unge har behov for støtte ud over misbrugsbehandlingen. Denne undersøgelse skal være afsluttet senest 4 måneder efter kommunen er blevet opmærksom på at den unge har brug for særlige støtte. Kravet om at undersøgelsen skal være gennemført før der iværksættes foranstaltninger kan fraviges, hvis der er særlige forhold der gør sig gældende, fx at den unge har akut behov for støtteforanstaltninger - jvf. Servicesloven § 52, stk. 2.

Kommunen er forpligtet til at udarbejde en handleplan for den samlede indsats, herunder også for behandlingen for stofmisbruget - jvf. servicelovens § 140, stk. 2. Formålet med at udarbejde en handleplan for disse unge er, at der hurtigst muligt iværksættes en samlet og koordineret indsats. Her skal man være opmærksom på at de eksisterende døgntilbud eller ambulante tilbud for børn og unge ikke altid har tilstrækkelig faglig viden om stofmisbrugsbehandling, og at misbrugsbehandlingstilbud for over 18-årige ikke altid matcher de under 18-åriges behov. Læs mere under handleplaner.

Få mere at vide

En helhedsorienteret indsats
Om helhed i en indsats for en sårbar ung.

Unges risikoadfærd
De største risici for at udvikle et misbrug knytter sig til ungdomslivets overgangsfaser.

Barnets Reform: SSD-samarbejdet
Nye muligheder for fagpersoner.