Telefonrådgivning om vold og seksuelle overgreb

Telefonrådgivning til fagfolk, pårørende, børn og unge om seksuelle overgreb og vold.

Tlf. 20 77 11 20 - telefonrådgivningen er anonym

 

Oprettelsen af telefonrådgivningen har baggrund i, at arbejdet med sager der vedrører seksuelle overgreb og vold mod børn kan være fagligt og personligt meget krævende. Sagerne er ofte komplicerede og følelsesladede med mange implicerede parter, og det kan derfor være svært at holde fokus på barnet. Herudover er der tale om et i mange henseender tabubelagt område, hvilket kan vanskeliggøre den umiddelbare drøftelse af mistanker eller konkrete sager med andre

Målgruppen for telefonrådgivningen

Telefonrådgivningen retter sig mod fagfolk, som i deres hverdag arbejder med børn og unge, f.eks. sundhedsplejersker, pædagoger i dag- og døgninstitutioner, lærere, socialrådgivere, foreningsledere m.fl.

Herudover er telefonrådgivningen åben for børn, unge, forældre og pårørende, der ønsker råd og vejledning i forhold til spørgsmål vedr. seksuelle overgreb og vold mod børn.

Åbningstider

Der kan ringes på tlf. 20 77 11 20

  • mandag - onsdag fra kl. 9.30 - 15.00,
  • torsdag fra kl. 9.30 - 18.00
  • fredag fra kl. 9.30 - 13.00.


Er telefonen optaget eller er det uden for åbningstiden, kan du lægge dit navn og telefonnummer, så bliver du ringet op - forventeligt senere samme dag eller dagen efter.

Hvad kan man henvende sig om?

Intet er for småt, intet er for stort – alle tanker, overvejelser, tvivl og undren kan man ringe og drøfte med os. Det er ikke sikkert, at vi altid har svar på rede hånd, men vi vil altid være behjælpelig med at undersøge en problemstilling nærmere.

Din henvendelse kan fx. dreje sig om, overgreb i familien, tegn og reaktioner på overgreb, underretningspligt, behandlingsmuligheder, tværfaglige samarbejde, børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd, politianmeldelse, afhøring, overgreb begået af en ansat i dag/døgninstitutioner og idrætsforeninger, etc.

Hvem kommer man til at tale med

Rådgivningen betjenes af konsulenter med særlig viden og erfaring i forhold til temaet seksuelle overgreb og vold mod børn.
Konsulenterne har en socialfaglig baggrund med relevant efteruddannelse og med erfaring fra socialt arbejde med udsatte børn og unge.

Vidensindsamling

Alle henvendelser til SISOs telefonrådgivning indgår anonymt i SISOs generelle vidensindsamling.

SISO

siso@socialstyrelsen.dk