Konsulentbistand

SISO tilbyder gratis konsulentbistand til kommuner, institutioner og relevante organisationer i forhold til problemstillingen seksuelle overgreb og/eller vold mod børn.

Konsulentbistanden kan dreje sig om processtøtte og/eller erfaringsopsamling i forbindelse med udarbejdelse af beredskab og andre forebyggende tiltag i forhold til håndteringen af sager, der vedrører seksuelle overgreb og/eller vold mod børn.

Centrale temaer for SISO's konsulentbistand kan være:

  • implementering af en beredskabsplan/seksualpolitik
  • justering af og opfølgning på eksisterende beredskaber
  • tværfagligt samarbejde
  • koordinering af indsatser
  • faglige dilemmaer
  • udfordringer i arbejdet med seksuelle overgreb mod børn

 

SISO indgår også gerne som sparringspartner i landsdækkende, regionale eller lokale udviklingsprojekter i det omfang vi har ressourcer til. F.eks. har vi ydet konsulentstøtte i forhold til Bedersagen i Århus kommune i samarbejde med Red Barnet.

Læs mere om vores tilbud i kolonnen til venstre eller kontakt os for mere information.

SISO

siso@socialstyrelsen.dk