Forside Lovgivning og fortolkning
Handlinger tilknyttet webside

Lovgivning og fortolkning

Her finder du link til sider om det retlige grundlag, der hjemler og sætter grænser for brugen af magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Du finder også anden relevant lovgivning, der har betydning for magtanvendelse over for børn og unge.

Love

Undermenupunktet ”Love” giver dig et overblik over relevante love og deres relevante bestemmelser i forhold til magtanvendelse.

Det drejer sig om:

  • Grundloven
  • Serviceloven
  • Straffeloven
  • Forældreansvarsloven
  • Sundhedsloven
  • Folkeskoleloven

Magtanvendelsesbekendtgørelsen

Her kan du danne dig et overblik over, hvilke principper, rammer og regler der er fastsat i magtanvendelsesbekendtgørelsen.

Vejledningen om magtanvendelse

Her får du et overblik over, hvad Vejledning om magtanvendelse over for anbragte børn og unge indeholder, herunder hvilke principper og regler der er uddybet i vejledningen.

Afgørelser og udtalelser

Denne underside giver dig et overblik over og reference til:

  1. Principafgørelser fra Ankestyrelsen, der har relevans i forhold til magtanvendelse over for anbragte børn og unge.
  2. Folketingets Ombudsmands gennemgang af magtanvendelsessager i forbindelse med inspektioner på døgninstitutioner for børn og unge, herunder sikrede afdelinger.

 

Børn og unges rettigheder

Her får du overblik over, hvilke rettigheder grundloven og internationale konventioner giver borgerne, herunder anbragte børn og unge.

Myndighed og anbringelsessted

Her kan du læse om, hvilken adgang forældremyndigheden, den anbringende kommune og anbringelsesstedet har til at træffe beslutninger, der griber ind i børnenes og de unges rettigheder og selvbestemmelsesret. Med andre ord: Hvem har myndighed til at bestemme hvad over for anbragte børn og unge.

Dilemmafilm

Dilemma film virker pt. ikke

Gå til dilemmafilm >
Relaterede Dilemmafilm
Alle dilemmafilm
Opslagsord

Opslagsværket giver fyldestgørende forklaringer på væsentlige begreber i serviceloven samt bekendtgørelsen og vejledningen om magtanvendelse.

Gå til opslagsværket
OM OMSORG OG MAGT

Hjemmesiden Omsorg og Magt – Børn og Unge er målrettet det pædagogiske personale samt pædagogiske konsulenter og tilsynsførende, der har at gøre med opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge.

Læs mere om hjemmesiden her
Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
tel.: 72 42 37 00,
info@servicestyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698