Forside Indberetning og opfølgning Eksempler på indberetningsskemaer
Handlinger tilknyttet webside

Eksempler på indberetningsskemaer

Her finder du eksempler på registrerings- og indberetningsskemaer.

Ved registrering og indberetning af magtanvendelse overfor anbragte børn og unge er der ikke krav om, at der skal anvendes bestemte skemaer.

Socialstyrelsen har udviklet skemaer, som anbringelsessteder, socialtilsyn, kommuner og regioner er velkommen til at anvende.

Skemaerne er udviklet ift. bekendtgørelse nr. 186 af 20. februar 2015: Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Registrering og indberetning §42: Tilladt magtanvendelse.

Registrering og indberetning §43: Undersøgelse af person og opholdsrum.

Registrering og indberetning §44: Ikke tilladt magtanvendelse.

Dilemmafilm

Dilemma film virker pt. ikke

Gå til dilemmafilm >
Opslagsord

Opslagsværket giver fyldestgørende forklaringer på væsentlige begreber i serviceloven samt bekendtgørelsen og vejledningen om magtanvendelse.

Gå til opslagsværket
OM OMSORG OG MAGT

Hjemmesiden Omsorg og Magt – Børn og Unge er målrettet det pædagogiske personale samt pædagogiske konsulenter og tilsynsførende, der har at gøre med opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge.

Læs mere om hjemmesiden her
Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
tel.: 72 42 37 00,
info@servicestyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698