Metodehåndbog

Voksenudredningsmetoden er beskrevet i metodehåndbogen

Voksenudredningsmetoden er bygget op omkring  faserne i sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksne-området, dvs. sagsåbning, sagsoplysning, sagsvurdering, afgørelse, bestilling af social indsats og sagsopfølgning.

Metodehåndbogen gennemgår sagsbehandlingen i de forskellige trin, og understøtter sagsbehandlerens anvendelse af metoden

Download den samlede metodehåndbog

Det er 3. udgave af metodehåndbogen, udgivet marts 2013. Metodehåndbogen er i 3. udgave opdateret
med en revideret oversigt over udredningsmetodens undertemaer, ligesom ydelses-, målgruppe- og tilbudsklassifikationerne også er opdateret. Derudover er en række af eksemplerne i håndbogen opdateret
så de stemmer overens med metodens redskaber. Endelig er det præciseret at begrebet funktionsnedsættelse bruges i sammenhængen fysisk funktionsnedsættelse og psykisk funktionsnedsættelse, mens begrebet funktionsevnenedsættelse dækker over både fysisk funktionsnedsættelse, psykisk funktionsnedsættelse og
socialt problem.

Metodehåndbogen er bl.a. opdateret på baggrund af metodens opdaterede redskaber. Find de opdaterede redskaber som bilag til metodehåndbogen eller under samlede redskaber - begge menuer i venstre side.

Yderligere oplysninger:
Jan Grove Korsholm
Mail: dhuv@socialstyrelsen.dk
Tlf.: 41 73 08 64

Metodesekretariat
Jan Grove Korsholm
jgk@socialstyrelsen.dk