Implementering af DHUV

Med henblik på at understøtte implementeringen af Voksenudredningsmetoden er der iværksat en række implementeringsunderstøttende aktiviteter du kan læse mere om her.

Voksenudredningsmetoden indeholder fælles begreber, redskaber og skabeloner til de enkelte dele af sagsbehandlingsprocessen. Derudover har det samlede DHUV projekt ligeledes udviklet overordnede it-krav, standardiserede snitflader og kravspecifikationer, der muliggør IT-understøttelse af Voksenudredningsmetoden.

For at understøtte implementeringen faciliterer Socialstyrelsen superbrugernetværk, vedligeholder metoden og de dertilhørende redskaber samt deltager i og afholder forskellige formidlingsaktiviteter målrettet landets kommuner med henblik på implementering af metoden. Hvis I ønsker et informationsmøde om DHUV projektet og Voksenudredningsmetoden kan I rette henvendelse til metodesekretariatet Jan Korsholm.

Endeligt er der indgået aftale med VIA University College omkring uddannelse i metoden.

Yderligere oplysninger:
Jan Grove Korsholm
Mail: dhuv@socialstyrelsen.dk
Tlf.: 41 73 08 64

Metodesekretariat
Jan Grove Korsholm
jgk@socialstyrelsen.dk