Pjecer

Der er udarbejdet nogle pjecer der præsenterer voksenudredningsmetoden for forskellige målgrupper.

Metodesekretariat
Jan Grove Korsholm
jgk@socialstyrelsen.dk